Навукова-даследчая частка (НДЧ)

НДЧ БелМАПА створана ў адпаведнасці з артыкуламі 23 і 207 Кодэкса Рэспублікі Беларусь "Аб адукацыі" ад 13 студзеня 2011 года № 243-З (у рэд. Закона Рэспублікі Беларусь ад 13.12.2011 N 325-З), п. 12 Пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі. Беларусь «Аб зацвярджэнні палажэння аб заснаванні дадатковай адукацыі дарослых» ад 28 ліпеня 2011 года № 198, пастановай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 21.01.2000 года № 6 (у рэдакцыі ад 10.02.2012 года № 23) «Аб мерах па ўдасканаленні умоў аплаты працы работнікаў бюджэтных арганізацый і іншых арганізацый, якія атрымліваюць субсідыі, работнікі якіх прыраўнаваны па аплаце працы да работнікаў бюджэтных арганізацый», пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь «Аб зацвярджэнні Дзяржаўнай праграмы развіцця вышэйшай адукацыі на 2011-2015 гады».

НДЧ з'яўляецца структурным падраздзяленнем БелМАПА без права юрыдычнай асобы, якое ажыццяўляе арганізацыю і каардынацыю навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці акадэміі і кіраванне ёю.

НДЧ ажыццяўляе сваю дзейнасць на аснове дзяржаўнай формы ўласнасці, якая знаходзіцца ў аператыўным упраўленні акадэміі і замацаванай за навуковымі падраздзяленнямі.

НДЧ ажыццяўляе навуковую, навукова-тэхнічную і інавацыйную дзейнасць у адпаведнасці з дзейным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, Статутам БелМАПА і гэтым Палажэннем.

У сваёй працы НДЧ выкарыстоўвае афіцыйныя бланкі, ліцэнзіі і асабовыя рахункі БелМАПА.

Асноўнымі задачамі НДЧ БелМАПА з'яўляюцца:

 • забеспячэнне неабходных эканамічных, вытворчых і сацыяльных умоў для найбольш поўнага выкарыстання і развіцця навукова-тэхнічнага і вучэбна-метадычнага патэнцыялу акадэміі, НДЧ, яе падраздзяленняў і асобных работнікаў БелМАПА;
 • правядзенне фундаментальных, арыентаваных фундаментальна і прыкладных навуковых даследаванняў у поўнай адпаведнасці з прыярытэтнымі напрамкамі навуковай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь;
 • вызначэнне стратэгіі і перспектыўнае планаванне развіцця навукова-даследчай дзейнасці БелМАПА; удзел у распрацоўцы важнейшых навуковых і метадычных праблем развіцця і ўдасканалення вышэйшай і дадатковай адукацыі дарослых у медыцынскай галіне; каардынацыя ўзаемадзеяння адукацыйных і навукова-даследчых падраздзяленняў акадэміі ў навуковай сферы;
 • падрыхтоўка прапаноў па ўдзеле акадэміі ў распрацоўцы мэтавых комплексных навукова-тэхнічных праграм, праграм па рашэнні актуальных навуковых праблем, галіновых і міждысцыплінарных праграм, а таксама ў выкарыстанні вынікаў завершаных навукова-даследчых работ у сістэме аховы здароўя рэспублікі;
 • удзел у падрыхтоўцы спецыялістаў і навукова-педагагічных кадраў для сістэмы аховы здароўя, садзейнічанне росту прафесійнай кваліфікацыі навуковых супрацоўнікаў акадэміі;
 • распрацоўка і прадстаўленне рэктару для ўзгаднення і накіраванне ва ўстаноўленым парадку ў вышэйстаячыя інстанцыі прапаноў па матэрыяльна-тэхнічным забеспячэнні навукова-даследчай работы (далей - НДР) айчыннымі і імпартнымі матэрыяламі, прыборамі, абсталяваннем і сродкамі вылічальнай тэхнікі стварэнне ўмоў для фарміравання і развіцця навуковых школ акадэміі;
 • дасягненне высокага нарматыўна-метадычнага, інфармацыйна-аналітычнага і метралагічнага ўзроўню суправаджэння навуковых даследаванняў і распрацовак;
 • развіццё інавацыйнай дзейнасці і камерцыялізацыі навуковых даследаванняў, садзейнічанне трансферу тэхналогій;
 • забеспячэнне непарыўнай цеснай сувязі навуковай, навукова-тэхнічнай, і інавацыйнай дзейнасці;
 • бесперапыннае ўдасканаленне матэрыяльна-тэхнічнай базы для правядзення навуковых даследаванняў на аснове выкарыстання найноўшых дасягненняў айчыннай і замежнай тэхнікі;
 • сумесна з планава-фінансавым аддзелам і бухгалтэрыяй акадэміі забеспячэнне рацыянальнай планава-фінансавай дзейнасці навукова - даследчых падраздзяленняў;
 • стварэнне неабходных умоў для шырокага ўдзелу ў навукова-даследчай рабоце выкладчыкаў, дактарантаў, аспірантаў і суіскальнікаў навуковых ступеней, забяспечваючы адзінства навукова-даследчага і адукацыйнага працэсу, а таксама падрыхтоўкі кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі;
 • удзел даходамі ад навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці ў рашэнні задач сацыяльнага забеспячэння і развіцця БелМАПА;
 • вырашэнне іншых арганізацыйна-кіраўнічых праблем у навукова-даследчай дзейнасці БелМАПА.

НДЧ праводзіць даследаванні аўтаномна і ў цесным кантакце з іншымі вышэйшымі ўстановамі адукацыі, навуковымі і практычнымі ўстановамі Міністэрства аховы здароўя і Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, медыцынскімі рэспубліканскімі навукова-практычнымі цэнтрамі, навуковымі ўстановамі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Акадэміямі навук краін СНД, навуковымі структурамі краін Адзінага эканамічнага. прасторы, даследчымі фондамі, арганізацыямі, прадпрыемствамі і аб'яднаннямі галіновых міністэрстваў і ведамстваў у рамках розных арганізацыйных форм, у тым ліку шляхам каардынацыі тэматыкі навукова-даследчых работ у рамках дзяржаўных навукова-тэхнічных праграм, выканання сумесных навуковых даследаванняў на аснове комплексных дагавораў і фарміравання ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам разнастайных арганізацыйных структур.

НДЧ можа ініцыяваць, арганізоўваць і каардынаваць правядзенне навуковых і навукова-практычных канферэнцый, сімпозіумаў, з'ездаў, навуковых семінараў і іншых форумаў, а таксама розных форм прэзентацыі навуковай прадукцыі, з шырокім абмеркаваннем актуальных пытанняў тэорыі і практыкі медыцыны.

У адпаведнасці з ускладзенымі на яе задачамі НДЧ ажыццяўляе наступныя функцыі:

 • распрацоўвае праекты гадавых (а пры неабходнасці - і доўгатэрміновых) планаў навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці акадэміі;
 • арганізуе правядзенне навуковых даследаванняў на сучасным навукова-тэхнічным узроўні, забяспечвае высокую эфектыўнасць работ;
 • кантралюе своечасовае і якаснае выкананне навукова-даследчых і доследна-канструктарскіх работ у адпаведнасці з зацверджанымі тэхнічнымі заданнямі і каляндарнымі планамі;
 • ажыццяўляе дзейнасць па ўкараненні вынікаў завершаных заданняў НДР у практыку аховы здароўя, рыхтуе прапановы па ўдзеле навуковых калектываў БелМАПА ў конкурсных праектах, уключэнні распрацовак у дзяржаўныя заказы, галіновыя планы стварэння і асваення прагрэсіўных тэхналогій і новай медыцынскай тэхнікі, па эксперыментальнай і дапрацоўцы найбольш эфектыўных навуковых дасягненняў, па ўмацаванні сувязей з навуковымі і практычнымі ўстановамі сістэмы аховы здароўя шляхам мэтавага выкарыстання навуковага цэнтра калектыўнага карыстання акадэміі і стварэння сумесных навуковых структур для паскоранага прасоўвання створаных інавацыйных распрацовак;
 • праводзіць інфармацыйнае абслугоўванне і рэкламу рэалізуемых навуковых праектаў і распрацовак, у тым ліку, праз галіновыя і рэспубліканскія дзяржаўныя сістэмы навукова-тэхнічнай інфармацыі, сродкі масавай інфармацыі і інтэрнет;
 • фарміруе заяўкі ў Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўны камітэт па навуцы і тэхналогіях аб выдзяленні сродкаў на развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы навуковых падраздзяленняў БелМАПА;
 • арганізуе і кантралюе рацыянальнае (у тым ліку, і на аснове кааперацыі) выкарыстанне ўнікальнага і дарагога навуковага абсталявання;
 • арганізуе работу па правядзенні навуковай дзейнасці з мэтай удасканалення паслядыпломнай адукацыі сістэмы аховы здароўя;
 • удасканальвае дзейнасць усіх форм навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай творчасці маладых вучоных;
 • прадастаўляе сваю матэрыяльна-тэхнічную і лабараторную базу і ажыццяўляе метадычную і арганізацыйную дапамогу дактарантам, аспірантам і суіскальнікам для правядзення навуковых даследаванняў і афармлення дысертацый на суісканне вучоных ступеней кандыдата і доктара навук;
 • удзельнічае ў рэалізацыі працэсаў і працэдур сістэмы менеджменту якасці згодна з кіраўніцтвам па якасці.

 

Установы вышэйшай адукацыі


ЦIТ БелМАПА ©

С целью улучшения работы и для обеспечения технической возможности функционирования сайта используются файлы «cookies» (файлы с данными о прошлых посещениях сайта).
Продолжая использовать сайт и нажимая на кнопку «Принять», пользователь подтверждает, что ознакомился с условиями Политики обработки персональных данных
OK